Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 
Filia w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 43

Telefony: centrala: 075 64 233 30, kancelaria: 075 64 233 38, sekretariat:075 64 23 328
Fax: 075 64 23 341

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KURSU KWALIFIKACYJNEGO - miejsce realizacji: JELENIA GÓRA
(proszę uważnie wypełnić wszystkie pola; najechanie kursorem na pole wyświetli podpowiedź)

Uwaga: wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe - zgłoszenie niepełnie nie będzie uwzględniane


Imię i Nazwisko
   
Data i miejsce urodzenia  
Adres zamieszkania kod, miasto, ulica

Telefony, e-mail

   

 tel. dom.  tel. kom. e-mail

Miejsce pracy   nazwa placówki, kod, miejscowość, ulica  

   

Nauczany(e) 
przedmiot(y)
Stopień awansu zawodowego
Zgłaszam się na kurs kwalifikacyjny

 

Dane dotyczące wykształcenia ogólnego 
  ukończona uczelnia, kierunek, rok ukończenia, tytuł
Posiadane świadectwa, dyplomy, certyfikaty 
                ponad poziom wykształcenia ogólnego
Oświadczam, że powyższe dane podaję dobrowolnie i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celach rekrutacji,  zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 pozycja 883).  Dane zostaną wykorzystane przez DODN  w celu projektowania i realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli i nie będą udostępniane innym podmiotom.